Επιτροπές

Μέλη

 • Θεοδώρα Αντωνοπούλου
 • John Duffy
 • Wolfram Hörandner
 • Athanasios Kambylis
 • Foteini Kolovou
 • Riccardo Maisano
 • Emilie van Opstall
 • Andreas Rhoby (πρόεδρος)  andreas.rhoby@oeaw.ac.at

 

 

Fullscreen Mode

 

 

 

Fullscreen Mode

Μέλη

A. Τακτικά Μέλη:

 • Mustafa Adak
 • Salvatore Cosentino
 • Denis Feissel
 • Cyril Mango
 • Κατερίνα Νικολάου
 • Kazimir Popkonstantinov
 • Andreas Rhoby  (συντονιστής) andreas.rhoby@oeaw.ac.at
 • Charlotte Roueché
 • Peter Schreiner  (πρόεδρος) peter.schreiner@uni-koeln.de
 • Erkki Sironen
 • Ida Toth  (συντονιστής) ida.toth@history.ox.ac.uk
 • Andrey Vinogradov

 

B. Σύμβουλοι:

 • Ρένα Χρήστου
 • Vassil Gjuzelev
 • André Jacob
 • Σοφία Καλοπίση – Βέρτη
 • Mustafa Sayar
 • Γιώργος Βελένης

 

Fullscreen Mode

Μέλη

 • Bucossi, Alessandra (συντονιστής) alessandra.bucossi@unive.it
 • Ηλιάδης, Ιωάννης
 • Fledelius, Karsten
 • Mariev, Sergei (συντονιστής) s.mariev@lmu.de
 • Μέριανος, Γεράσιμος
 • Milanovic, Ljubomir
 • Nikolov, Angel
 • Preiser-Kapeller, Johannes
 • Spieser, Jean-Michel
 • Stathakopoulos, Dionysios
 • Whately, Conor
 • Woloszyn, Marcin

 

Fullscreen Mode

 

 

Fullscreen Mode

Μέλη

 • Jean-Michel Spieser (συντονιστής) jean-michel.spieser@unifr.ch
 • Nancy Ševčenko
 • Annemarie Weyl Carr
 • Catherine Jolivet-Lévy
 • Miodrag Marković
 • Dragan Vojvodić
 • Μαρία Παρανή
 • Γιώργος Φιλοθέου
 • Ιωάννα Μπίθα
 • Αναστασία Δρανδάκη
 • Βίκη Φωσκόλου
 • Σοφία Καλοπίση – Βέρτη (συντονιστής)  skalop@arch.uoa.gr
 • Μαρία Παναγιωτίδη – Κεσίσογλου (συντονιστής) mariapan@arch.uoa.gr

 

Συνεργάτες

 • Manuel Castiñeiras

 

Fullscreen Mode

Μέλη

Bojanin, Stanoje Serbia sbojanin@gmail.com
Di Segni, Leah Israel disegni@mail.huji.ac.il
Filiposki, Toni Former Yugoslav Republic of Macedonia toni.filiposki@yahoo.com
Haldon, John USA jhaldon@Princeton.EDU
Jacobs, Ine UK ine.jacobs@classics.ox.ac.uk
Γιαγκάκη, Αναστασία Greece yangaki@eie.gr
Koder, Johannes Austria johannes.koder@oeaw.ac.at
Külzer, Andreas Austria andreas.kuelzer@oeaw.ac.at
Lieu, Samuel Australia samuel.lieu@mq.edu.au
Marinov, Kiril Poland cyrillus.m@wp.pl
Nikolov, Georgi Bulgaria gnikolov2@gmail.com
Popović, Mihailo (chair) Austria Mihailo.Popovic@oeaw.ac.at
Σαράντη, Ελένη Greece hsaradim@gmail.com
Sayar, Mustafa H. Turkey mhsayar@gmail.com
Talbert, Richard J. A. USA talbert@email.unc.edu
Veikou, Myrto Sweden myrto.veikou@lingfil.uu.se

 

 

Fullscreen Mode

 

 

Η πρόταση για την ίδρυση «Επιτροπής για την Ιστορική Γεωγραφία και την Ανάλυση του Χώρου στο Βυζάντιο» υποβλήθηκε επίσημα προς το Προεδρείο της ΑΙΕΒ στις 16 Δεκεμβρίου 2015, με σχετική επιστολή την οποίαν απηύθυνε η Αυστριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών και υπέγραφε η καθ. Claudia Rapp, Πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής. Η πρόταση εδράζεται σε πρωτοβουλία του καθ. Andreas Külzer και του Doz. Δρ Mihailo Popović (διευθυντών του προγράμματος Tabula Imperii Byzantini της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών). Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην επιστολή που παρατίθεται ανωτέρω, δώδεκα επιστήμονες από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα με ειδίκευση στην Ιστορική Γεωγραφία και την ανάλυση του βυζαντινού χώρου ονομάστηκαν μέλη για τη σύσταση της επιτροπής αυτής.

Κατά τη συνεδρίαση της ΑΙΕΒ στο Βελιγράδι ο Mihailo Popović παρακλήθηκε από την Αυστριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών να παρουσιάσει στους παρόντες εκπροσώπους τη σχετική πρόταση.  Ο M. Popović υπογράμμισε ότι η Επιτροπή έχει ως σκοπό να παρακολουθεί τα σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα στο ερευνητικό αυτό πεδίο, να συγκρίνει εν εξελίξει προγράμματα και να θέτει ερωτήματα σχετικά με την ακολουθούμενη μεθοδολογία. Θα εστιάσει την προσοχή της στην ‘κλασική’ Ιστορική Γεωγραφία αλλά και τα νέα εργαλεία έρευνας που προέρχονται από τον χώρο των επιστημών της Γεωγραφίας. Κατ’ ακολουθίαν η Χαρτογραφία θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στις μελλοντικές έρευνες. Παρά το ότι ορισμένοι επιστημονικοί κλάδοι, όπως η Αρχαιολογία ή οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές, θα περιληφθούν στις συζητήσεις της Επιτροπής, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στόχος της Επιτροπής είναι να ενισχύσει την εικόνα της Ιστορικής Γεωγραφίας και να συντονίσει τις διασκορπισμένες σχετικές έρευνες. Μετά από σύντομη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αριθμός των μελών της Επιτροπής αυξήθηκε με την ένταξη των Leah di Segni (Ισραήλ), Toni Filiposki (ΠΓΔΜ), Αναστασίας Γ. Γιαγκάκη (Ελλάδα) και Georgi Nikolov (Βουλγαρία), εγκρίθηκε η ίδρυση της Επιτροπής από τους συνέδρους.