Εισαγωγή

Η Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών (AIEB) ιδρύθηκε το 1948, λίγο μετά την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Της ίδρυσής της προηγήθηκαν γόνιμες ζυμώσεις κατά τη διάρκεια των βυζαντινολογικών συνεδρίων που διοργανώνονταν τότε.

Η Διεθνής Διοικούσα Επιτροπή, συγκροτούμενη από εκπροσώπους εθνικών επιτροπών, μελών της Ένωσης, συνιστά το μόνιμο εκτελεστικό όργανο της AIEB (βλ. Καταστατικό). Κατά το αρχικό της ήδη στάδιο, η AIEB, υπό την προεδρία του Paul Lemerle και μετά από πρόταση του Διονυσίου Ζακυθηνού, αποφάσισε να εκδώσει το ενημερωτικό δελτίο Bulletin d’Information et de Coordination, με σκοπό την προώθηση των βυζαντινών σπουδών σε διεθνές επίπεδο.

Το πρώτο τεύχος του δελτίου εκδόθηκε το 1964. Το δελτίο έχει  πλέον υποκατασταθεί από τον ιστότοπο aiebnet.gr, που εξυπηρετεί τον ίδιο στόχο. Άλλωστε, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης των Εκπροσώπων των Εθνικών Επιτροπών κατά την Ενδιάμεση Συνάντηση (Inter-Congrès) στην Άνδρο (2003), η πληροφόρηση θα είναι στο εξής ηλεκτρονική. Επομένως, καλούμε όλους τους συναδέλφους να αποστέλλουν πληροφορίες σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο των βυζαντινών σπουδών, τόσο ιδρυμάτων όσο και μεμονωμένων προσώπων, ηλεκτρονικά στον παρόντα ιστότοπο. Ο ιστότοπος θα ενημερώνεται κάθε έξι μήνες.

Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της AIEB είναι και η διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων, τα οποία διεξάγονται κάθε φορά σε διαφορετική χώρα. Έως τώρα έχουν συγκληθεί είκοσι τρία συνέδρια, το τελευταίο από τα οποία διοργανώθηκε στο Βελιγράδι το 2016. Τα συνέδρια αυτά προσφέρουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ενημερώνονται εκ του σύνεγγυς για την εν εξελίξει έρευνα Βυζαντινολόγων από διάφορες χώρες και να συναντώνται προσωπικά με τους συναδέλφους τους.

Το επόμενο Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, το 2021.