Ενημερωτικό Δελτίο ΑΙΕΒ

Ενημερωτικό Δελτίο ΑΙΕΒ

Αποκλειστικός σκοπός του Ενημερωτικού Δελτίου της Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών (AIEB) είναι να διευκολύνει και να διευρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελετητών του Βυζαντίου σε διεθνές επίπεδο. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου το Ενημερωτικό Δελτίο θα λειτουργεί ως κόμβος πληροφόρησης για τη λήψη και διάδοση πληροφοριών σχετικών με δραστηριότητες και εκδηλώσεις, οι οποίες ενδιαφέρουν τους ανά τον κόσμο Βυζαντινολόγους. Πιο συγκεκριμένα, το Ενημερωτικό Δελτίο στοχεύει στη συγκέντρωση και αναδιανομή ανακοινώσεων για μελλοντικά επιστημονικά συνέδρια, συναντήσεις και παρεμφερή γεγονότα (βιβλιοπαρουσιάσεις, σεμινάρια, διαλέξεις κ.ά.), καθώς και ειδήσεων που αφορούν σε εκθέσεις και εκδηλώσεις σε Μουσεία και Πινακοθήκες. Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν φιλοξενεί αναγγελίες για πρόσφατες εκδόσεις. Σε ξεχωριστή ενότητα του Δελτίου και υπό τον τίτλο «Ευκαιρίες» καταχωρίζονται ανακοινώσεις για νέες θέσεις εργασίας, υποτροφίες ή προσφορές  χρηματοδότησης, οι οποίες απευθύνονται σε μελετητές όλων των επιπέδων, από τις κατώτερες έως τις ανώτερες βαθμίδες.

Το Ενημερωτικό Δελτίο εκδίδεται από τη Διεθνή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών. Η συλλογή και η διανομή των πληροφοριών πραγματοποιείται από συντακτική ομάδα, η οποία έχει ήδη λάβει την έγκριση του Προεδρείου της Επιτροπής και για λογαριασμό αυτού. Ο συντονισμός της συντακτικής ομάδας πραγματοποιείται από τους αρμόδιους της Επιτροπής Ανάπτυξης της Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών.

Ανακοινώσεις από Εθνικές Επιτροπές Βυζαντινών Σπουδών, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Κέντρα Μελέτης και Έρευνας, Μουσεία, Πινακοθήκες, Βιβλιοθήκες κ.ά. καθώς και από μεμονωμένους μελετητές σε οποιοδήποτε στάδιο της σταδιοδρομίας τους, όπως επίσης και από μέλη του ευρύτερου κοινού που ενδιαφέρονται για την ακαδημαϊκή έρευνα σχετικά με το Βυζάντιο, είναι ασφαλώς ευπρόσδεκτες. Η συντακτική ομάδα του Ενημερωτικού Δελτίου διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής αλλά και της απόρριψης, ενδεχομένως, ανακοινώσεων, οι οποίες θα θεωρηθούν ότι αντίκεινται προς τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου.

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο

Newsletter

Διαγραφή από το ενημερωτικό δελτίο

Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο της ΑΙΕΒ, πατήστε εδώ

Υποστηρίξτε την προσπάθειά μας

Εάν επιθυμείτε να στείλετε πληροφορίες για το ενημερωτικό δελτίο, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

  • Accepted file types: doc, docx, pdf, jpg, png, gif.
  • 22/05/2019

Προφίλ

Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε το προφίλ σας, πατήστε εδώ.

+ Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο ΑΙΕΒ

Αποκλειστικός σκοπός του Ενημερωτικού Δελτίου της Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών (AIEB) είναι να διευκολύνει και να διευρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελετητών του Βυζαντίου σε διεθνές επίπεδο. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου το Ενημερωτικό Δελτίο θα λειτουργεί ως κόμβος πληροφόρησης για τη λήψη και διάδοση πληροφοριών σχετικών με δραστηριότητες και εκδηλώσεις, οι οποίες ενδιαφέρουν τους ανά τον κόσμο Βυζαντινολόγους. Πιο συγκεκριμένα, το Ενημερωτικό Δελτίο στοχεύει στη συγκέντρωση και αναδιανομή ανακοινώσεων για μελλοντικά επιστημονικά συνέδρια, συναντήσεις και παρεμφερή γεγονότα (βιβλιοπαρουσιάσεις, σεμινάρια, διαλέξεις κ.ά.), καθώς και ειδήσεων που αφορούν σε εκθέσεις και εκδηλώσεις σε Μουσεία και Πινακοθήκες. Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν φιλοξενεί αναγγελίες για πρόσφατες εκδόσεις. Σε ξεχωριστή ενότητα του Δελτίου και υπό τον τίτλο «Ευκαιρίες» καταχωρίζονται ανακοινώσεις για νέες θέσεις εργασίας, υποτροφίες ή προσφορές  χρηματοδότησης, οι οποίες απευθύνονται σε μελετητές όλων των επιπέδων, από τις κατώτερες έως τις ανώτερες βαθμίδες.

Το Ενημερωτικό Δελτίο εκδίδεται από τη Διεθνή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών. Η συλλογή και η διανομή των πληροφοριών πραγματοποιείται από συντακτική ομάδα, η οποία έχει ήδη λάβει την έγκριση του Προεδρείου της Επιτροπής και για λογαριασμό αυτού. Ο συντονισμός της συντακτικής ομάδας πραγματοποιείται από τους αρμόδιους της Επιτροπής Ανάπτυξης της Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών.

Ανακοινώσεις από Εθνικές Επιτροπές Βυζαντινών Σπουδών, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Κέντρα Μελέτης και Έρευνας, Μουσεία, Πινακοθήκες, Βιβλιοθήκες κ.ά. καθώς και από μεμονωμένους μελετητές σε οποιοδήποτε στάδιο της σταδιοδρομίας τους, όπως επίσης και από μέλη του ευρύτερου κοινού που ενδιαφέρονται για την ακαδημαϊκή έρευνα σχετικά με το Βυζάντιο, είναι ασφαλώς ευπρόσδεκτες. Η συντακτική ομάδα του Ενημερωτικού Δελτίου διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής αλλά και της απόρριψης, ενδεχομένως, ανακοινώσεων, οι οποίες θα θεωρηθούν ότι αντίκεινται προς τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου.

+ Εγγραφή

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο

Newsletter

+ Διαγραφή

Διαγραφή από το ενημερωτικό δελτίο

Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο της ΑΙΕΒ, πατήστε εδώ

+ Υποστήριξη

Υποστηρίξτε την προσπάθειά μας

Εάν επιθυμείτε να στείλετε πληροφορίες για το ενημερωτικό δελτίο, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

  • Accepted file types: doc, docx, pdf, jpg, png, gif.
  • 22/05/2019
+ Προφίλ Συνδρομητή

Προφίλ

Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε το προφίλ σας, πατήστε εδώ.