ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εισαγωγή

Η Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών (AIEB) ιδρύθηκε το 1948, λίγο μετά την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Της ίδρυσής της προηγήθηκαν γόνιμες ζυμώσεις κατά τη διάρκεια των βυζαντινολογικών συνεδρίων που διοργανώνονταν τότε.

Η Διεθνής Διοικούσα Επιτροπή, συγκροτούμενη από εκπροσώπους εθνικών επιτροπών, μελών της Ένωσης, συνιστά το μόνιμο εκτελεστικό όργανο της AIEB (βλ. Καταστατικό). Κατά το αρχικό της ήδη στάδιο, η AIEB, υπό την προεδρία του Paul Lemerle και μετά από πρόταση του Διονυσίου Ζακυθηνού, αποφάσισε να εκδώσει το ενημερωτικό δελτίο Bulletin d’Information et de Coordination, με σκοπό την προώθηση των βυζαντινών σπουδών σε διεθνές επίπεδο. […]

Εθνικές Επιτροπές

national-committee

Καταστατικό - Εσωτερικός κανονισμός

aiebnet-1d

Διεθνής Επιτροπή

aiebnet-1b

Επιτροπές

aiebnet-1c