Αποκλειστικός σκοπός του Ενημερωτικού Δελτίου της AIEB είναι να διευκολύνει και να διευρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελετητών του Βυζαντίου σε διεθνές επίπεδο.

Ενημερωτικό Δελτίο ΑΙΕΒ

Ενημερωτικο Δελτιο ΑΙΕΒ

Αποκλειστικός σκοπός του Ενημερωτικού Δελτίου της AIEB είναι να διευκολύνει και να διευρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελετητών του Βυζαντίου σε διεθνές επίπεδο. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου το Ενημερωτικό Δελτίο θα λειτουργεί ως κόμβος πληροφόρησης για τη λήψη και διάδοση πληροφοριών σχετικών με δραστηριότητες και εκδηλώσεις, οι οποίες ενδιαφέρουν τους ανά τον κόσμο Βυζαντινολόγους. Πιο συγκεκριμένα, το Ενημερωτικό Δελτίο στοχεύει στη συγκέντρωση και αναδιανομή ανακοινώσεων για μελλοντικά επιστημονικά συνέδρια, συναντήσεις και παρεμφερή γεγονότα (βιβλιοπαρουσιάσεις, σεμινάρια, διαλέξεις κ.ά.), καθώς και ειδήσεων που αφορούν σε εκθέσεις και εκδηλώσεις σε Μουσεία και Πινακοθήκες. Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν φιλοξενεί αναγγελίες για πρόσφατες εκδόσεις. Eπιπλέον, η ΑΙΕΒ κατά παράδοση δεν δημοσιεύει νεκρολογίες, καθώς το έργο αυτό αναλαμβάνει η Εθνική Επιτροπή στην οποίαν ανήκε το αποθανόν μέλος. Σε ξεχωριστή ενότητα του Δελτίου και υπό τον τίτλο «Ευκαιρίες» καταχωρίζονται ανακοινώσεις για νέες θέσεις εργασίας, υποτροφίες ή προσφορές  χρηματοδότησης, οι οποίες απευθύνονται σε μελετητές όλων των επιπέδων, από τις κατώτερες έως τις ανώτερες βαθμίδες.

Το Ενημερωτικό Δελτίο εκδίδεται από τη Διεθνή Ένωση Βυζαντινών Σπουδών. Η συλλογή και η διανομή των πληροφοριών πραγματοποιείται από συντακτική ομάδα, η οποία έχει λάβει την έγκριση του Προεδρείου της Ένωσης και για λογαριασμό του. Ο συντονισμός της συντακτικής ομάδας πραγματοποιείται από τους αρμόδιους της Επιτροπής Ανάπτυξης της Διεθνούς Ένωσης  Βυζαντινών Σπουδών.

Ανακοινώσεις από Εθνικές Επιτροπές Βυζαντινών Σπουδών, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Κέντρα Μελέτης και Έρευνας, Μουσεία, Πινακοθήκες, Βιβλιοθήκες κ.ά. καθώς και από μεμονωμένους μελετητές σε οποιοδήποτε στάδιο της σταδιοδρομίας τους, όπως επίσης και από μέλη του ευρύτερου κοινού που ενδιαφέρονται για την ακαδημαϊκή έρευνα σχετικά με το Βυζάντιο, είναι ασφαλώς ευπρόσδεκτες. Η συντακτική ομάδα του Ενημερωτικού Δελτίου διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής αλλά και της απόρριψης, ενδεχομένως, ανακοινώσεων, οι οποίες θα θεωρηθούν ότι αντίκεινται προς τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου.

Εγγραφή

Εγγραφη στο Ενημερωτικο Δελτιο

Διαγραφή

Διαγραφή

Εάν θέλετε να διαγραφείτε από το newsletter της AIEB, πατήστε εδώ

Υποστήριξη

Υποστηριξτε την προσπαθεια μας

Εάν επιθυμείτε να στείλετε πληροφορίες για το ενημερωτικό δελτίο, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

  • Drop files here or
    Max. file size: 10 MB.

    Profile Συνδρομητή

    Profile Συνδρομητή

    Εάν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τον λογαριασμό σας στο Newsletter της ΑΙΕΒ, πατήστε εδώ.