ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΕΒ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  • Accepted file types: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, Max. file size: 10 MB.

Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών

Διεύθυνση: 15 bis, rue Jean de la Bruyère, 78000 Versailles, France

Πρόεδρος: Prof. Antonio Rigo arigo@unive.it [cv]
Γραμματέας: Prof. Christos Stavrakos chstavra@uoi.gr  [cv]
Ταμίας: Prof. Béatrice Caseau  bacaseau@yahoo.fr [cv]