ΔΙΕΘΝΗς ΕΝΩΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

AIEB

Η Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών (Association Internationale des Études Byzantines – AIEB) ιδρύθηκε το 1948, λίγο μετά την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Της ίδρυσής της προηγήθηκαν γόνιμες ζυμώσεις κατά τη διάρκεια των βυζαντινολογικών συνεδρίων που διοργανώνονταν τότε.

Η Διεθνής Επιτροπή, συγκροτούμενη από τρεις εκπροσώπους εθνικών επιτροπών, μελών της Ένωσης, συνιστά το μόνιμο εκτελεστικό όργανο της AIEB (βλ. Καταστατικό).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Λόγω καταστάσεων ανεξάρτητων από τη δική μας θέληση, το 24ο Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο μετατέθηκε για το 2022. Μετά από ψηφοφορία στην οποίαν έλαβαν μέρος όλες οι Εθνικές Επιτροπές της ΑΙΕΒ, αποφασίστηκε το συνέδριο να διεξαχθεί στη Βενετία και την Πάδουα της Ιταλίας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα ιστοσελίδα όπως και τις οριστικές ημερομηνίες του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν αμέσως μόλις επιβεβαιωθούν.

Η ΑΙΕΒ ζητά συγγνώμη για όποιο τυχόν πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της αλλαγής του τόπου και του χρόνου του Συνεδρίου.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες για την Διεθνή Διοικούσα Επιτροπή της ΑΙΕΒ. […]

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Πληροφορίες για τις Εθνικές Επιτροπές της ΑΙΕΒ. […]

Close Menu

Send this to a friend