ΔΙΕΘΝΗς ΕΝΩΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

AIEB

Η Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών (Association Internationale des Études Byzantines – AIEB) ιδρύθηκε το 1948, λίγο μετά την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Της ίδρυσής της προηγήθηκαν γόνιμες ζυμώσεις κατά τη διάρκεια των βυζαντινολογικών συνεδρίων που διοργανώνονταν τότε.

Η Διεθνής Επιτροπή, συγκροτούμενη από τρεις εκπροσώπους εθνικών επιτροπών, μελών της Ένωσης, συνιστά το μόνιμο εκτελεστικό όργανο της AIEB (βλ. Καταστατικό).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

H Τουρκική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών ανακοινώνει ότι το 24ο Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη (23-28 Αυγούστου 2021).

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info[at]byzcongress2021.org
Ιστότοπος: http://www.byzcongress2021.org

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες για την Διεθνή Διοικούσα Επιτροπή της ΑΙΕΒ. […]

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Πληροφορίες για τις Εθνικές Επιτροπές της ΑΙΕΒ. […]

Close Menu

Send this to a friend