Κατάλογος κατά αλφαβητική σειρά των Εθνικών Επιτροπών της ΑΙΕΒ

ΑΛΒΑΝΙΑ

Επίτιμος Πρόεδρος: Aleksandër Meksi

Πρόεδρος: Lida Miraj

Αντιπρόεδρος & Ταμίας: Skënder Muçaj

Γραμματέας: Andi Rëmbeci

Μέλη: Pëllumb Xhufi, Luan Përzhita, Spiro Nika

Διεύθυνση: –

E-mail: miraj.lida@gmail.com, andirembeci@gmail.com

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Πρόεδρος: José Maksimczuk jose.pablo.maksimczuk@uni-hamburg.de

Αντιπρόεδρος: Julián Bértola Julian.Bertola@ugent.be

Γραμματέας: Diego R. Fittipaldi drfitti1978@gmail.com

Ταμίας: Andrea Simonassi Lyon

Αναπληρωτής Ταμίας: Paloma Cortez

Επιτροπή Οικονομικού ελέγχου: 
Agustín Ávila
María Cristina Silventi

Email: comiteestudiosbizantinos@gmail.com

Ιστότοπος: caebiz.tilda.ws

ΑΡΜΕΝΙΑ

Πρόεδρος: Erna Manea Shirinian erna.shirine@gmail.com

Αντιπρόεδρος: Zaruhi Pogossian zarapogossian@gmail.com

Γραμματέας: Anhit Avagyan anahitavagyan@yahoo.com

Ταμίας: Ghar Sargsyan goharine.sargsyan@yahoo.com

Διεύθυνση: Mashtot’s Matenadaran – the Institute of Ancient Manuscripts, Yerevan, 53 Mashtots Av.

Τηλέφωνο: (00374) 099 – 584 989

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Πρόεδρος: Dr Amelia Brown
School of Historical & Philosophical Inquiry
University of Queensland
Brisbane
Queensland 4072
tel +61 7 3365 6402
email president@aabs.org.au

Γραμματέας: Dr Sarah Gador-Whyte
Australian Catholic University
115 Victoria Parade
Fitzroy
Victoria 3065
email secretary@aabs.org.au

Ταμίας: Dr Janet Wade
Department of Higher Degree Research Training and Partnerships
Macquarie University
New South Wales 2109
email treasurer@aabs.org.au

Byzantina Australiensia Distribution: Professor Bronwen Neil
Department of Ancient History
Faculty of Arts
Macquarie University
New South Wales 2109
email: byzaus@aabs.org.au

Web Maintainer: Andrew Stephenson
School of Historical and Philosophical Studies
University of Melbourne
Victoria 3010
email web@aabs.org.au

Μέλη: 

Dr Danijel Dzino
Departments of Ancient History and International Studies (Croatian Studies)
Faculty of Arts
Macquarie University
New South Wales 2109
email danijel.dzino@mq.edu.au

Dr Meaghan McEvoy
Department of Ancient History
Faculty of Arts
Macquarie University
New South Wales 2109
email meaghan.mcevoy@mq.edu.au

Dr Mark Masterson
School of Languages and Cultures
Victoria University of Wellington
New Zealand
email mark.masterson@vuw.ac.nz

Dr Wendy Mayer
Australian Lutheran College | University of Divinity
104 Jeffcott Street
North Adelaide
South Australia 5006
email wendy.mayer@alc.edu.au

Dr Andrew Mellas
The Medieval and Early Modern Centre
University of Sydney
email: andrew.mellas@sydney.edu.au

Dr Ryan Strickler
School of Historical & Philosophical Inquiry
University of Queensland
Brisbane
Queensland 4072
email r.strickler@uq.edu.au

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

Επίτιμος Πρόεδρος: Johannes Koder

Πρόεδρος: Claudia Rapp

Αντιπρόεδρος: Ewald Kislinger

Γραμματέας: Andreas Külzer

Ταμίας: Andreas Rhoby

Μέλη: Johannes Koder, Krystina Kubina, Andreas E. Müller, Elisabeth Schiffer, Peter Soustal, Maria A. Stassinopoulou, Lioba Theis, Alexandra-Kyriaki Wassiliou-Seibt, Nikolaos Zagklas

Διεύθυνση: Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien; Postgasse 7, 1. Stiege, 3. Stock, A- 1010 Wien

Τηλέφωνο: +43-1-4277-41001, +43-1-51581-3441

fax: +43-1-4277-9410

e-mail: andreas.kuelzer@oeaw.ac.at

Ιστότοπος: http://www.byzneo.univie.ac.at/ueber-uns/einrichtungen/oesterreichische-byzantinische-gesellschaft-oebg/

ΒΑΤΙΚΑΝΟ

Πρόεδρος: mons. dr. Cesare Pasini

Γραμματέας: Prof. Francesco D’Aiuto daiuto@vatlib.it

Μέλη: mons. prof. Michel Berger, mons. prof. Paul Canart, prof. Katherine Douramani, dr. Roberto Fusco, dr. Antonis Fyrigos, dr. András Németh, prof. Luca Pieralli, prof. Vincenzo Ruggieri S.J., dr. Umberto Utro, dr. Sever J. Voicu

e-mail: pasini@vatlib.it (Pasini Cesare)

ΒΕΛΓΙΟ

Πρόεδρος: Véronique Somers (veronique.somers@uclouvain.be)

Αντιπρόεδρος & Ταμίας: Anne-Marie Doyen

Γραμματέας: Rachele Ricceri (Rachele.Ricceri@UGent.be) & Julie Van Pelt (Julie.VanPelt@UGent.be)

Διαχειριστής: Marc De Groote, Pauline Donceel-Voute, Jacques Schamp, Anne Tihon, Catherine Vanderheyde

Διεύθυνση: Société belge d’ études byzantines – Belgisch Genootschap voor Byzantijnse Studies, Hertogstraat 1, B-1000 Brussel (Belgium)

Επικοινωνία: Peter Van Deun (KULeuven) peter.vandeun@kuleuven.be or Dr. Antonio Ricciardetto (Université de Liège) antonio_ricciardetto@hotmail.com

Ιστότοπος: www.byzantium.be

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Επίτιμος Πρόεδρος : Cvetan Grozdanov

Πρόεδρος : Toni Filiposki

Μέλη του Προεδρείου: Boban Petrovski, Stojko Stojkov

Ταμίας: Dragan Gjalevski

Γραμματέας : Sašo Cvetkovski

Μέλη: Toni Filiposki; Sašo Cvetkovski, Dragan Gjalevski, Aleksandar Atanasovski, Elica Maneva, Darko Nikolovski; Vera Gjeogieva; Vitomir Mitevski; Ratomir Grozdanovski, Katerina Hristovska, Jane Kodzabashija

Αναπληρωματικά Μέλη: Milan Boškoski, Ilija Velev, Dragan Zajkovski

Διεύθυνση: Macedonian Academy of Sciences and Arts , Bul. Krste Misirkov, 2, P.O. Box 428 1000 Skopje, (FY)R Macedonia

Ηλεκτρονική διεύθυνση: tonifilip@fzf.ukim.edu.mk

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Πρόεδρος:  Prof. Aleksandar Nikolov (alnik_1999@yahoo.com)

Αντιπρόεδρος: Vassya Velinova & Iliya Iliev

Γραμματέας: Rumen Boyadzhiev

Ταμίας: Simeon Hinkovski

Ιστότοπος: www.byzassociation-bg.org

e-mail: byzassociation.bg@gmail.com

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόεδρος: Jannic Durand Jannic.Durand@louvre.fr

Γραμματέας: Annick Peters-Custot custot@free.fr

Ταμίας: Guillaume Saint-Guillain

Διεύθυνση: Collège de France, 52, rue du Cardinal Lemoine, F-75005 Paris.

Ιστότοπος:http://www.cfeb.org

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πρόεδρος: Prof. Dr. Michael Grünbart, Münster
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, FB08 Geschichte und Philosophie, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik
Rosenstraße 9, D-48143 Münster
gruenbart@wwu.de
+49 89 251 25110

 

Αντιπρόεδρος:

Prof. Dr. Michael Altripp, Greifswald
Faculty of Theology, University of Greifswald, D-17489 Greifswald, Am Rubenowplatz 2/3
michael@altripp.eu
+49/3834/4202512

Prof. Dr. Johannes Pahlitzsch, Mainz
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fachbereich 07: Geschichts- und Kulturwissenschaften, Historisches Seminar , Byzantinistik, Jakob-Welder-Weg 18, D-55099 Mainz
pahlitzsch@uni-mainz.de
+49-6131-39 27190

 

Γραμματέας: Dr. Paraskevi Toma, Münster
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, FB08 Geschichte und Philosophie, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik
Rosenstraße 9 , D-48143 Münster
parasket@wwu.de
Telefon +49 89 251 25110

Ιστότοπος: http://www.byzantinistik.de/

ΓΕΩΡΓΙΑ

Πρόεδρος: Erekle Jordania

Αντιπρόεδρος: Natela Vachnadze

Γραμματέας : George Macharashvili

Ταμίας : Tamar Otkhmezuri

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ereklejordania@gmail.com

ΔΑΝΙΑ

Πρόεδρος: Karsten Fledelius

Αντιπρόεδρος: Christian Troelsgaard, Jon A.P. Gissel

Γραμματέας : Anne Hedeager Krag

Ταμίας : Anne Hedeager Krag

Μέλη : B. Andersen, A.-M. Gravgaard, B. Claridge Johnsen, I. Skibsted Klaesoe, M. Nygaard Hansen, G. & S. Tamers, K. Preben-Hansen, M. Bogisch, J. Fleischer, A. Rensbro

Διεύθυνση : Dr Karsten Fledelius, Institut d’Histoire, Université de Copenhague, Kristianiagade 4,2, DK-2100 Copenhague Ø.

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kfledelius@gmail.com

ΕΛΒΕΤΙΑ

Πρόεδρος: Manuela Studer  manuela.studer@unifr.ch

Αντιπρόεδρος: André-Louis Rey

Γραμματέας: Marielle Martiniani-Reber

Ταμίας: Gabrielle Lini

Διεύθυνση: Musée d’art et d’histoire de Genève, case postale 3432, CH 1211, Genève

Ηλεκτρονική διεύθυνση : mariellereber@bluewin.ch

ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος: Ταξιάρχης Κόλιας

Αντιπρόεδρος: Πλάτων Πετρίδης

Γενικός Γραμματέας: Θεοδώρα Αντωνοπούλου

Ειδικός Γραμματέας: Θεοδώρα Παπαδοπούλου

Ταμίας: Γεράσιμος Μέριανος

Μέλη: Χρήστος Σταυράκος, Μαρία Τζιάτζη, Όλγα Καραγιώργου, Ζήσης Μελισσάκης

Διεύθυνση: Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635,  Αθήνα – Ελλάδα

Τηλέφωνο: (0030) 215-5202987

Ηλεκτρονική διεύθυνση : 
info@byzantinestudies.gr
taxkolias@gmail.com
,  
kolias@uoa.gr, 
antono@phil.uoa.gr

Ιστότοπος : www.byzantinestudies.gr

 

ΕΣΘΟΝΙΑ

Πρόεδρος: Michael Bibikov

Αντιπρόεδρος:

Γραμματέας:

Ταμίας:

Ειδικός Γραμματέας :

Μέλη:

Διεύθυνση:

Τηλ.:

fax:

Ηλεκτρονική διεύθυνση : mbibikov@mail.ru

Ιστότοπος :

Η.Π.Α

Πρόεδρος: Derek Krueger

Γραμματέας: Elizabeth Bolman   ebolman@temple.edu

Ταμίας: Alicia Walker    awalker01@brynmawr.edu

Μέλη: Charles Barber

Διεύθυνση:

Τηλ.

Fax:

Ηλεκτρονική διεύθυνση: d_kruege@uncg.edu

Report of the U.S. National Committee for Byzantine Studies (USNCBS) 2009

Ihor Ševčenko

ΙΑΠΩΝΙΑ

Πρόεδρος: Koji NAKATANI     anatolikon@gmail.com

Γραμματέας: Tomoyuki MASUDA     masuda@waseda.jp

Ταμίας: Yuichi TAKI     takiy@fukuoka-u.ac.jp

Μέλη: Yasuhiro Otsuki, Tomoyuki Masuda, Isao Kobayashi, Miaki Hayakawa

Διεύθυνση: Department of History,  Graduate School of Literature, Osaka City University,  3-3-138, Sugimoto,  Sumiyoshi-ku, Osaka, 558-8585,  Japan

Τηλ.: 81-6-6605-2400

ΙΣΠΑΝΙΑ

Πρόεδρος: Juan Signes Codoñer

Αντιπρόεδρος: Inmaculada Pérez Martín

Γραμματέας: Carmen García Bueno

Ταμίας: Aitor Fernández Delagado

Μέλη: Juan Antonio Álvarez Pedrosa, Francisco Javier Andrés Santos, Manuel Antonio Castiñeiras González, Raúl Estangüi Gómez, Margarita Vallejo Girvés, Jaime Vizcaíno Sánchez

Διεύθυνση: Sociedad Española de Bizantinística, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, despacho 1C16, C/ Albasanz 26 – 28, 28037 Madrid (España)

Τηλ.: 003491 4290626

fax: 003491 3690940

Ηλεκτρονική διεύθυνση: juansignes54@gmail.com

Ιστότοπος: http://bizantinistica.blogspot.com

ΙΣΡΑΗΛ

Πρόεδρος: Joseph Patrich, Τhe Hebrew University of Jerusalem

Μέλη (κατά αλφαβητική σειρά) :

Prof. Bonfil Robert, Hebrew University of Jerusalem (emeritus)

Dr. Dahari Uzi, Israel Antiquities Authority

Prof. Dar Shimon, Bar Ilan University (emeritus)

Prof. Hen Yitzhak, Ben Gurion University, Beer Sheva

Prof. Jacobi David, the Hebrew University of Jerusalem (emeritus)

Dr. Laniado Avshalom, Tel Aviv University (2009-     )

Prof. Limor Ora, the Open University

Prof. Revel-Neher Elisheva, the Hebrew University of Jerusalem (emeritus)

Prof. Talgam Rina, the Hebrew University of Jerusalem

Dr. Rotman Yuval, Tel Aviv University.

Prof. Newman Hillel, University of Haifa

Διεύθυνση: Prof. Joseph Patrich M.B. Lauterman Chair in Archaeology, The Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem, Mt. Scopus, Jerusalem, Israel 91905

e-mail: patrichj@mail.huji.ac.il

ΙΤΑΛΙΑ

Πρόεδρος: Antonio Rigo  (arigo@unive.it)

Επίτιμος Πρόεδρος: Vera von Falkenhausen

Γραμμτεάς: Alessandra Guiglia (alessandra.guiglia@uniroma1.it)

Ταμίας: Anna Maria Ieraci Bio (ieraci@unina.it)

Μέλη: Luigi D’Amelia (luigi.damelia@unive.it), Alessandra Guiglia (alessandra.guiglia@uniroma1.it), Anna Maria Ieraci Bio (ieraci@unina.it), Andrea Luzzi (andrea.luzzi@uniroma1.it), Silvia Pedone (silvia.pedone@lincei.it), Antonio Rollo (a.rollo@inwind.it), Gioacchino Strano (gioacchinostrano@gmail.com), Giorgio Vespignani (giorgio.vespignani@unibo.it)

Διεύθυνση:

Ηλεκτρονικό διεύθυνση: studibizantini@gmail.com

Ιστότοπος: http://www.studibizantini.it

 

ΚΑΝΑΔΑΣ

Πρόεδρος: Geoffrey Greatrex

Γραμματέας & Ταμίας: Richard Greenfield

Διεύθυνση: G. Greatrex, Dept. d’études anciennes et de sciences des religions /Dept. of Classics & Religious Studies, Université d’Ottawa / University of Ottawa, 70 av. Laurier est / Laurier Ave. East, Ottawa, ON, Canada K1N 6N5

Ηλεκτρονική διεύθυνση: greatrex@uottawa.ca

Τηλ.:+613-562-5808

fax: +613-562-5991

Ιστότοπος: http://www.scapat.ca/canbyz/

ΚΙΝΑ

Επίτιμος Πρόεδρος : Zhu Huan, Professor of Northeast Normal University

Πρόεδρος : Chen Zhiqiang, Professor of Nankai University

Αντιπρόεδρος:  Xu Jialing, Professor of Northeast Normal University, Zhang Xushan, Professor of Tsinghua University

Ταμίας:

Γενικός Γραμματέας : Pang Guoqing, Nankai University

Γραμματέας:  Li Qiang, Northeast Normal University, Chen Yue, Nankai University

Μέλη :

Διεύθυνση:

Ιστότοπος: http://cbs.nku.cn

Ηλεκτρονική διεύθυνση : markchen@nankai.edu.cn

ΚΡΟΑΤΙΑ

Πρόεδρος : Hrvoje Gračanin hrvoje.gracanin@gmail.com

Αναπληρωτής πρόεδρος: Ivan Basić ibasic@ffst.hr

Πρόεδρος: Hrvoje Gračanin hrvoje.gracanin@gmail.com

Αναπληρωτής πρόεδρος: Ivan Basić ibasic@ffst.hr

Γραμματέας: Marko Petrak mpetrak@pravo.hr

Ταμίας: Trpimir Vedriš tvedris@ffzg.hr

Μέλη: Milenko Lončar, Nikolina Maraković, Teuta Serreqi Jurić, Tin Turković

Διεύθυνση: Hrvatsko društvo za bizantske studije (Croatian Society for Byzantine Studies), Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Croatia

ΚΥΠΡΟΣ

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου

Γενικός γραμματέας : Ιωάννης Ηλιάδης

Ειδικός γραμματέας : Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Ιωάννου

Ταμίας: Νικήτας Χατζημιχαήλ

Μέλη : Νάσα Παταπίου, Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Ιωάννης Θεοχαρίδης

Διεύθυνση: Λεύκωνος 8, Λευκωσία 1011, Κύπρος

Τηλ.: (00357) 22 814 506

fax: (00357) 22 370 749

Ιστότοπος : www.kebys.com

Ηλεκτρονική διεύθυνση: chotzako@hotmail.com, info@kebys.com

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πρόεδρος: Leslie Brubaker   l.brubaker@bham.ac.uk

Γραμματέας: Dr Anna Kelley ack20@st-andrews.ac.uk

Ταμίας: Mr Chris Budleigh  chris.budleigh@btinternet.com

Διεύθυνση: Dept. of Mediaeval History, University of St Andrews, 71 South Street, St. Andrews, Fife, KY16 9QW, Scotland

Τηλ.: 001334 463301

Fax: 001334 463334

Ιστότοπος: http://www.byzantium.ac.uk/

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Πρόεδρος: Staffan Wahlgren

Αντιπρόεδρος:

Γραμματέας & Ταμίας :

Μέλη:

Διεύθυνση: staffan.wahlgren@ntnu.no

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Πλήρης κατάλογος των μελών

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Πρόεδρος: Joanita Vroom j.a.c.vroom@arch.leidenuniv.nl

Γραμματέας: Daphne Penna d.penna@rug.nl

Ταμίας: Mariëtte Verhoeven m.verhoeven@let.ru.nl

Διεύθυνση: Comité Néerlandais de l’Association Internationale des Études Byzantines, c/o  Dr. D. Penna, University of Groningen (RUG), Law Faculty, Legal History Department, visiting address: Turftorenstraat 21 (building 1323), room 169 // Postal address: Postbus 716, 9700 AS Groningen, The Netherlands

Τηλ.: +31-(0)50-3635636

Ιστότοπος: www.ru.nl/byzantinestudies

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Επίτιμος Πρόεδρος: Bálint Csanád

Πρόεδρος: Horváth László

Γραμματέας: Juhász Erika

Μέλη: Horváth László, Juhász Erika, Egedi-Kovács Emese, Farkas Zoltán, Mészáros Tamás, Nakos Konstantinos, Solti Dóra, Takács Miklós, Zsupán Edina

Website: http://mbt.eotvos.elte.hu/

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ecbyzantium@gmail.com

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Επίτιμος Πρόεδρος:

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Γραμματέας: G. Ivakin

Μέλη:

Διεύθυνση: Institute of Archaeology, Av. Heroes of Stalingrad 12, 254655 Kyiv – 210 Ukraine

Τηλέφωνο: +380 418 27 75

fax: +380 418 3306

e-mail: ivakingleb@voliacable.com, ivaking@iananu.org.ua

ΠΟΛΩΝΙΑ

Πρόεδρος : Prof. dr hab. Maciej Kokoszko, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki (University of Łódź) mkokoszko@komandor.pl

Αντιπρόεδρος : Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Adama Mickiewicz University of Poznań) ilskikaz@amu.edu.pl

Γραμματέας: Dr Andrzej Kompa, Uniwersytet Łódzki (University of Łódź) andrzejkompa@uni.lodz.pl

Μέλη:
Prof. dr hab. Małgorzata Borowska, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw) hobbit@al.uw.edu.pl
Dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki (University of Łódź) sbralewski@02.pl
Prof. dr hab. Maria Dzielska, Uniwersytet Jagielloński (Jagiellonian University of Krakow) marie_dzielska@poczta.onet.pl
Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)  e.jastrzebowska@uw.edu.pl
† Prof. dr hab. Oktawiusz Jurewicz, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw), honorary member leda@al.uw.edu.pl
Prof. dr hab. Adam Łajtar, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw) a.lajtar@uw.edu.pl
Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw) adlukasz@adm.uw.edu.pl
Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński (Jagiellonian University of Krakow) maciejsalamon@interia.pl

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Επίτιμος Πρόεδρος: Emilian Popescu

Πρόεδρος : Andrei Timotin (andreitimotin@yahoo.fr)

Γραμματέας: Petre Guran

Ταμίας: Simona Nicolae

Μέλη: Ștefan Berechet, Adrian Carabă, Lia Brad Chisacof, Marin Cojoc, Ovidiu Cristea, Manuela Dobre, Oana Iacubovschi, Alexandru Madgearu, † Bogdan-Petru Maleon, Adrian Marinescu, Mihai Spătărelu, Ionuț Tudorie, Mihai Țipău, Ion Vicovan

Διεύθυνση:

Τηλ.:

url: https://srsb.ro/ebpb/

Facebook: https://www.facebook.com/srsbyzantium.ro

Twitter: https://twitter.com/srsbyzantium

ΡΩΣΙΑ

Πρόεδρος: Sergey Karpov  spkarp1204@yandex.ru

Αντιπρόεδρος: Igor Medvedev

Γραμματέας: Mikhail Gratsianskiy

Διεύθυνση: 119991, Russia, Moscow, Lomonosovskiy prospekt 27, kor. 4, MGU, Historical faculty

Ηλεκτρονική διεύθυνση: byzantine@hist.msu.ru

Τηλ.: 007-495-939-35-66

fax: 007-495-939-23-90

Ιστότοπος : http://www.hist.msu.ru/Byzantine/index.html

ΣΕΡΒΙΑ

Επίτιμος Πρόεδρος: Lj. Maksimović

Προέδρος: Srdjan Pirivatrić spirivat@yahoo.com

Αντιπρόεδρος: Vujadin Ivanišević, Miodrag Marković

Γραμματέας: Miloš Cvetković, Bojana Pavlović bojana.pavlovic85@gmail.com

Ταμίας: Predrag Komatina

Μέλη: Bojana Krsmanović, Smilja Marjanović-Dušanić, Djordje Bubalo, Dragan Vojvodić, Danica Popović, Ljubomir Milanović, Dejan Dželebdžić

Διεύθυνση: The Institute for Byzantine Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, Knez-Mihailova st. 35/III, Belgrade, Serbia

Τηλέφωνο: 00381.11.263.70.95

Ιστότοπος : http://www.byzinst-sasa.rs

email: srvizkom@gmail.com

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Πρόεδρος: Tatiana Štefanovičová

Γραμματέας: Martin Hurbanič

Ταμίας: Vratislav Zervan

Διεύθυνση: Slovenská Byzantologická Spoločnosť, Šafárikovo námestie 6, m.č. 428, 818 06 Bratislava, Slovakia

e-mail: byzancia.sk@gmail.com

ΣΟΥΗΔΙΑ

Πρόεδρος: Ingela Nilsson  Ingela.Nilsson@lingfil.uu.se

Αντιπρόεδρος: Myrto Veikou myrto.veikou@lingfil.uu.se

Γραμματέας: Eric Cullhed eric.cullhed@lingfil.uu.se

Ταμίας: Olof Heilo olof.heilo@sri.org.tr

Μέλος: Irina Brändén

Διεύθυνση: Ingela Nilsson, Greek and Byzantine Studies, Uppsala University, Department of Linguistics and Philology, Box 635, SE-75126 Uppsala

Τηλ.: +46 18 471 1424

fax: +46 18 471 1094

Ιστότοπος: https://nordbyz.wordpress.com/nordic-byzantine-committees

ΤΟΥΡΚΙΑ

Επίτιμος Πρόεδρος: : † Semavi Eyice

Πρόεδρος: Melek Delilbasi

Γενικός Γραμματέας: Nevra Necipoglu

Ιδρυτικά Μέλη : Ilber Ortayli, Yildiz Otuken, Ebru Parman, Alpay Pasinli, Hulya Tezcan

Μέλη : Engin Akyurek, Sema Dogan, Nergis Gunsenin, Zeynep Mercangoz, Ayla Odekan, Sacit Pekak, Cemal Pulak

Αντεπιστέλλοντα Μέλη : A. Oguz Alp, Ayse Aydin, Buket Kitapci Bayri, Damla Demirozu, Koray Durak, Metin Gokcay, Mine Kadiroglu, Nilay Karakaya, Ferhan Kirlidokme, Gulru Tanman, V. Macit Tekinalp, M. Ihsan Tunay

 

The Koç University Stavros Niarchos Center for Late Antique and Byzantine Studies (CLABS)

Istanbul Byzantine Circular (No. 34 July 2015)  Download

Istanbul Byzantine Circular (No. 33 April 2015)  Download

Istanbul Byzantine Circular (No. 32 January 2015)  Download

Byzantine Studies Research Center  Download

ΤΣΕΧΙΑ
Πρόεδρος: Markéta Kulhánková (mkulhanko@yahoo.com)
 
Αντιπρόεδρος: Florin Leonte (florinleonte01@gmail.com)
 
Γραμματέας: Pavla Gkantzios Drápelová (drapelova@slu.cas.cz)
 
Μέλη: Martina Čechová, Ivan Foletti, Petra Melichar, Marek Meško
 
Επίτιμο μέλος: Vladimír Vavřínek


Διεύθυνση:
Czech Committee for Byzantine Studies
Institute of Slavonic Studies, Czech Academy of Sciences
Valentinska 1, 110 00 Praha
Czech Republic

E-mail: –

 
 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Πρόεδρος: Päivi Salmesvuori

Γραμματέας: MA Sanna Kittelä

Ταμίας: Marja Usvasalo  (olavi_marja_usvasalo@hotmail.com)

Διεύθυνση: Finish Society for Byzantine Studies, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, FIN – 00 170 Helsinki

Ηλεκτρονική διεύθυνση: paivi.salmesvuori@helsinki.fi