ΔΙΕΘΝΗς ΕΝΩΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

AIEB

Η Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών (Association Internationale des Études Byzantines – AIEB) ιδρύθηκε το 1948, λίγο μετά την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Της ίδρυσής της προηγήθηκαν γόνιμες ζυμώσεις κατά τη διάρκεια των βυζαντινολογικών συνεδρίων που διοργανώνονταν τότε.

Η Διεθνής Επιτροπή, συγκροτούμενη από τρεις εκπροσώπους εθνικών επιτροπών, μελών της Ένωσης, συνιστά το μόνιμο εκτελεστικό όργανο της AIEB (βλ. Καταστατικό).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Λόγω καταστάσεων ανεξάρτητων από τη δική μας θέληση, το 24ο Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο μετατέθηκε για το 2022. Μετά από ψηφοφορία στην οποίαν έλαβαν μέρος όλες οι Εθνικές Επιτροπές της ΑΙΕΒ, αποφασίστηκε το συνέδριο να διεξαχθεί στη Βενετία και την Πάδουα της Ιταλίας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα ιστοσελίδα όπως και τις οριστικές ημερομηνίες του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν αμέσως μόλις επιβεβαιωθούν.

Η ΑΙΕΒ ζητά συγγνώμη για όποιο τυχόν πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της αλλαγής του τόπου και του χρόνου του Συνεδρίου.

Réunion Inter-Congrès
Athens, 12-13 April 2024

Organizing Committee: Greek Committee of Byzantine Studies 


GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με το 24ο Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο, Βενετία-Παδούη 2022.
 
Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Important notice: BEWARE !!

  • Please be aware that Prof. Antonio Rigo’s name is being used by some criminal groups to send out demands or requests for money. Please note that Prof. Rigo uses ONLY his email address of the University “unive.it“.
  • Please note also that even if you receive an email supposedly from Prof. Antonio Rigo requesting funds  and using the University email address, this is NOT from him !!! Neither he, nor any member of the AIEB, will write requesting for money in this way.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες για την Διεθνή Διοικούσα Επιτροπή της ΑΙΕΒ. […]

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Πληροφορίες για τις Εθνικές Επιτροπές της ΑΙΕΒ. […]